Pożyczki po domowemu

Pożyczki po domowemu

Wiele podmiotów gospodarczych specjalizujących się w udzielaniu pożyczek robi to poprzez swoich konsultantów, którzy to odwiedzają klienta bezpośrednio w jego miejscu zamieszkania, jego własnym domu. Praktyka taka ma kilka swoich uzasadnień. Przeprowadzanie należytego wywiadu gospodarczego, jako że częstokroć klientami podmiotów gospodarczych udzielających pożyczki, bywają osoby o nieregularnych, bądź niskich dochodach.

Ważne jest podpisanie umowy w miejscu zamieszkania klienta lub siedzibie pożyczkodawcy, albowiem zgodnie z zapisami prawa, z chwilą gdy siedziba pożyczkodawcy jest poza miejscem zamieszkania klienta umowa zawarta również poza miejsce zamieszkania klienta może w praktyce bez ponoszenia żadnych konsekwencji i opłat, być zerwana w terminie do dziesięciu dni od momentu podpisania. A to są ewidentne straty dla pożyczkodawcy albowiem utraci on wówczas dochody, ponosząc uprzednio przy tym koszty zawarcia takiej umowy. Jak widać zatem wszelkie działania pożyczkodawców są spójne i wynikają z logiki prawa, a nie tylko z dogodności klienta, ale to jest zrozumiałe, w końcu udzielanie pożyczki to też biznes.

Podobne artykuły

Wybierz zawodowe studio nagrań

Jakość materiałów dźwiękowych posiada swoje przełożenie ...

Medycyna dawniej i dziś

Wchodząc do współczesnego, dobrze wyposażonego szpitala, na ...

Jazz taniec współczesny

Jazz - korzenie tańca jazzowego sięgają końca XIX wieku, jednak jak ...

Manicure i pedicure - parę informacji

W dzisiejszym świecie, gdzie większość osób jest zabiegana ...